הכוכב הבא

נעלה - כלנית בוקר רך 7.00-7.30 - 1,500 ₪

סה"כ - 1,500 ₪

הסכום יחושב לפי כמות החודשים בפועל
14:00 -17:00 01/09/2021 - 30/06/22

פרטי המשתתף

פרטי המשתתף

פרטי הורים

הצהרת בריאות ופרטים נוספים


איסוף*

שם מורשה 1 נייד
שם מורשה 2 נייד

פרסום*

פרטי תשלום


סליקה מאוחרת
 
 
 
נא המתן