מועצה איזורית בנימין


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
15265 אלון אלונים - צהרון קייטנה עד 16.30 15265 1 14 13:00 - 16:30 01/07/2020 - 06/08/2020 600 ₪ הירשם
15262 אלון דקל - צהרון קייטנה עד 16.30 15262 1 14 13:00 - 16:30 01/07/2020 - 06/08/2020 600 ₪ הירשם
15263 אלון דרור - צהרון קייטנה עד 16.30 15263 1 14 13:00 - 16:30 01/07/2020 - 06/08/2020 600 ₪ הירשם
15264 אלון נחליאלי - צהרון קייטנה עד 16.30 15264 1 14 13:00 - 16:30 01/07/2020 - 06/08/2020 600 ₪ הירשם
15252 בית חורון גפן - צהרון קייטנה עד 16.00 15252 1 14 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15251 בית חורון רימון - צהרון קייטנה עד 16.00 15251 1 14 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15250 בית חורון תאנה - צהרון קייטנה עד 16.00 15250 1 14 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15253 בית חורון תמר - צהרון קייטנה עד 16.00 15253 1 14 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15247 גני מודיעין הדסים - צהרון קייטנה עד 17.00 15247 1 14 13:00 - 17:00 01/07/2020 - 06/08/2020 675 ₪ הירשם
15246 גני מודיעין רימון - צהרון קייטנה עד 17.00 15246 1 14 13:00 - 17:00 01/07/2020 - 06/08/2020 675 ₪ הירשם
15245 גני מודיעין תמר - צהרון קייטנה עד 17.00 15245 1 14 13:00 - 17:00 01/07/2020 - 06/08/2020 675 ₪ הירשם
15224 חשמונאים גפן - צהרון קייטנה עד 17.00 15224 1 14 13:00 - 17:00 01/07/2020 - 06/08/2020 675 ₪ הירשם
15221 חשמונאים יצהר - צהרון קייטנה עד 17.00 15221 1 14 13:00 - 17:00 01/07/2020 - 06/08/2020 675 ₪ הירשם
15223 חשמונאים רימון - צהרון קייטנה עד 17.00 15223 1 14 13:00 - 17:00 01/07/2020 - 06/08/2020 675 ₪ הירשם
15220 חשמונאים תאנה - צהרון קייטנה עד 17.00 15220 1 14 13:00 - 17:00 01/07/2020 - 06/08/2020 675 ₪ הירשם
15222 חשמונאים תמר - צהרון קייטנה עד 17.00 15222 1 14 13:00 - 17:00 01/07/2020 - 06/08/2020 675 ₪ הירשם
15283 טלמון אלון - צהרון קייטנה עד 16.00 15283 1 14 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15284 טלמון דקל - צהרון קייטנה עד 16.00 15284 1 14 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15285 טלמון שקד - צהרון קייטנה עד 16.00 15285 1 14 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15282 טלמון תאנה - צהרון קייטנה עד 16.00 15282 1 14 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15291 כוכב השחר חוחית (שולי) - צהרון קייטנה עד 16.00 15291 1 14 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15293 כוכב השחר חנ"מ - צהרון קייטנה עד 16.00 15293 1 14 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15289 כוכב השחר נחליאלי (תחיה) - צהרון קייטנה עד 16.00 15289 1 14 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15292 כוכב השחר סלעית (יודפת) - צהרון קייטנה עד 16.00 15292 1 14 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15290 כוכב השחר סנונית (עינת) - צהרון קייטנה עד 16.00 15290 1 14 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15288 כוכב השחר צופית (נעמה) - צהרון קייטנה עד 16.00 15288 1 14 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15273 כפר אדומים חנ"מ - צהרון קייטנה עד 16.30 15273 1 14 13:00 - 16:30 01/07/2020 - 06/08/2020 600 ₪ הירשם
15270 כפר אדומים ניצנים - צהרון קייטנה עד 16.30 15270 1 14 13:00 - 16:30 01/07/2020 - 06/08/2020 600 ₪ הירשם
15271 כפר אדומים עופרים - צהרון קייטנה עד 16.30 15271 1 14 13:00 - 16:30 01/07/2020 - 06/08/2020 600 ₪ הירשם
15272 כפר אדומים פרחים - צהרון קייטנה עד 16.30 15272 1 14 13:00 - 16:30 01/07/2020 - 06/08/2020 600 ₪ הירשם
15269 כפר אדומים צבאים - צהרון קייטנה עד 16.30 15269 1 14 13:00 - 16:30 01/07/2020 - 06/08/2020 600 ₪ הירשם
15268 כפר אדומים רימון - צהרון קייטנה עד 16.30 15268 1 14 13:00 - 16:30 01/07/2020 - 06/08/2020 600 ₪ הירשם
15259 נופי פרת חצב - צהרון קייטנה עד 16.00 15259 1 14 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15260 נופי פרת רותם - צהרון קייטנה עד 16.00 15260 1 14 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15257 נופי פרת רימון - צהרון קייטנה עד 16.00 15257 1 14 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15258 נופי פרת תמר - צהרון קייטנה עד 16.00 15258 1 14 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15213 נעלה דובדבן - צהרון קייטנה עד 17.00 15213 1 14 13:00 - 17:00 01/07/2020 - 06/08/2020 675 ₪ הירשם
15214 נעלה כלנית - צהרון קייטנה עד 17.00 15214 1 14 13:00 - 17:00 01/07/2020 - 06/08/2020 675 ₪ הירשם
15212 נעלה סחלב - צהרון קייטנה עד 17.00 15212 1 14 13:00 - 17:00 01/07/2020 - 06/08/2020 675 ₪ הירשם
15210 נעלה רימון - צהרון קייטנה עד 17.00 15210 1 14 13:00 - 17:00 01/07/2020 - 06/08/2020 675 ₪ הירשם
15211 נעלה שקד - צהרון קייטנה עד 17.00 15211 1 14 13:00 - 17:00 01/07/2020 - 06/08/2020 675 ₪ הירשם
15215 נעלה תאנה - צהרון קייטנה עד 17.00 15215 1 14 13:00 - 17:00 01/07/2020 - 06/08/2020 675 ₪ הירשם
15256 ענתות נחליאלי - צהרון קייטנה עד 16.30 15256 1 14 13:00 - 16:30 01/07/2020 - 06/08/2020 675 ₪ הירשם
15255 ענתות סנונית - צהרון קייטנה עד 16.30 15255 1 14 13:00 - 16:30 01/07/2020 - 06/08/2020 675 ₪ הירשם
15254 ענתות פשוש - צהרון קייטנה עד 16.30 15254 1 14 13:00 - 16:30 01/07/2020 - 06/08/2020 675 ₪ הירשם


© Expo LTD
נא המתן