בית אריה עופרים


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
15304 בית אריה איילים - צהרון קייטנה עד 16:00 15304 1 15 13:00 - 16:00 14/07/20 - 09/08/20 450 ₪ הירשם
15445 בית אריה איילים - צהרון קייטנה עד 17:00 15445 1 15 13:00 - 17:00 14/07/20 - 09/08/20 600 ₪ הירשם
15303 בית אריה איילים - קייטנה עד 13:00 15303 1 15 07:00 - 13:00 14/07/20 - 09/08/20 360 ₪ הירשם
15300 בית אריה אלון - צהרון קייטנה עד 16:00 15300 1 15 13:00 - 16:00 14/07/20 - 09/08/20 450 ₪ הירשם
15443 בית אריה אלון - צהרון קייטנה עד 17:00 15443 1 15 13:00 - 17:00 14/07/20 - 09/08/20 600 ₪ הירשם
15299 בית אריה אלון - קייטנה עד 13:00 15299 1 15 07:00 - 13:00 14/07/20 - 09/08/20 360 ₪ הירשם
15428 בית אריה בראשית - צהרון קייטנה עד 16:00 15428 1 15 13:00 - 16:00 14/07/20 - 09/08/20 450 ₪ הירשם
15449 בית אריה בראשית - צהרון קייטנה עד 17:00 15449 1 15 13:00 - 17:00 14/07/20 - 09/08/20 600 ₪ הירשם
15427 בית אריה בראשית - קייטנה עד 13:00 15427 1 15 07:00 - 13:00 14/07/20 - 09/08/20 360 ₪ הירשם
15298 בית אריה גפן - צהרון קייטנה עד 16:00 15298 1 15 13:00 - 16:00 14/07/20 - 09/08/20 450 ₪ הירשם
15442 בית אריה גפן - צהרון קייטנה עד 17:00 15442 1 15 13:00 - 17:00 14/07/20 - 09/08/20 600 ₪ הירשם
15297 בית אריה גפן - קייטנה עד 13:00 15297 1 15 07:00 - 13:00 14/07/20 - 09/08/20 360 ₪ הירשם
15426 בית אריה כרמים - צהרון קייטנה עד 16:00 15426 1 15 13:00 - 16:00 14/07/20 - 09/08/20 450 ₪ הירשם
15448 בית אריה כרמים - צהרון קייטנה עד 17:00 15448 1 15 13:00 - 17:00 14/07/20 - 09/08/20 600 ₪ הירשם
15309 בית אריה כרמים - קייטנה עד 13:00 15309 1 15 07:00 - 13:00 14/07/20 - 09/08/20 360 ₪ הירשם
15306 בית אריה ניצנים - צהרון קייטנה עד 16:00 15306 1 15 13:00 - 16:00 14/07/20 - 09/08/20 450 ₪ הירשם
15446 בית אריה ניצנים - צהרון קייטנה עד 17:00 15446 1 15 13:00 - 17:00 14/07/20 - 09/08/20 600 ₪ הירשם
15305 בית אריה ניצנים - קייטנה עד 13:00 15305 1 15 07:00 - 13:00 14/07/20 - 09/08/20 360 ₪ הירשם
15308 בית אריה עופרים - צהרון קייטנה עד 16:00 15308 1 15 13:00 - 16:00 14/07/20 - 09/08/20 450 ₪ הירשם
15447 בית אריה עופרים - צהרון קייטנה עד 17:00 15447 1 15 13:00 - 17:00 14/07/20 - 09/08/20 600 ₪ הירשם
15307 בית אריה עופרים - קייטנה עד 13:00 15307 1 15 07:00 - 13:00 14/07/20 - 09/08/20 360 ₪ הירשם
15296 בית אריה רותם - צהרון קייטנה עד 16:00 15296 1 15 13:00 - 16:00 14/07/20 - 09/08/20 450 ₪ הירשם
15441 בית אריה רותם - צהרון קייטנה עד 17:00 15441 1 15 13:00 - 17:00 14/07/20 - 09/08/20 600 ₪ הירשם
15295 בית אריה רותם - קייטנה עד 13:00 15295 1 15 07:00 - 13:00 14/07/20 - 09/08/20 360 ₪ הירשם
15302 בית אריה שיבולים - צהרון קייטנה עד 16:00 15302 1 15 13:00 - 16:00 14/07/20 - 09/08/20 450 ₪ הירשם
15444 בית אריה שיבולים - צהרון קייטנה עד 17:00 15444 1 15 13:00 - 17:00 14/07/20 - 09/08/20 600 ₪ הירשם
15301 בית אריה שיבולים - קייטנה עד 13:00 15301 1 15 07:00 - 13:00 14/07/20 - 09/08/20 360 ₪ הירשם


© Expo LTD
נא המתן