מועצה אזורית שומרון


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
15355 ברקן בי"ס כיתה א - צהרון קייטנה עד 17.00 15355 2 23 13:00-17:00 14/07/20 - 09/08/20 510 ₪ הירשם
15356 ברקן בי"ס כיתה ב - צהרון קייטנה עד 17.00 15356 2 23 13:00-17:00 14/07/20 - 09/08/20 510 ₪ הירשם
15384 יקיר בי"ס - צהרון בנות קייטנה עד 16.00 15384 2 23 13:00 -16:00 14/07/20 - 09/08/20 450 ₪ הירשם
15415 עלי זהב בי"ס כיתה א1 - צהרון עד 17.00 15415 2 23 13:00-17:00 01/07/20 - 09/08/20 675 ₪ הירשם
15416 עלי זהב בי"ס כיתה א2 - צהרון עד 17.00 15416 2 23 13:00-17:00 01/07/20 - 09/08/20 675 ₪ הירשם
15417 עלי זהב בי"ס כיתה א3 - צהרון עד 17.00 15417 2 23 13:00-17:00 01/07/20 - 09/08/20 675 ₪ הירשם
15418 עלי זהב בי"ס כיתה א4 - צהרון עד 17.00 15418 2 23 13:00-17:00 01/07/20 - 09/08/20 675 ₪ הירשם
15419 עלי זהב בי"ס כיתה א5 - צהרון עד 17.00 15419 2 23 13:00-17:00 01/07/20 - 09/08/20 675 ₪ הירשם
15420 עלי זהב בי"ס כיתה ב1 - צהרון עד 17.00 15420 2 23 13:00-17:00 01/07/20 - 09/08/20 675 ₪ הירשם
15421 עלי זהב בי"ס כיתה ב2 - צהרון עד 17.00 15421 2 23 13:00-17:00 01/07/20 - 09/08/20 675 ₪ הירשם
15422 עלי זהב בי"ס כיתה ב3 - צהרון עד 17.00 15422 2 23 13:00-17:00 01/07/20 - 09/08/20 675 ₪ הירשם
15423 עלי זהב בי"ס כיתה ב4 - צהרון עד 17.00 15423 2 23 13:00-17:00 01/07/20 - 09/08/20 675 ₪ הירשם
15424 עלי זהב בי"ס כיתה ב5 - צהרון עד 17.00 15424 2 23 13:00-17:00 01/07/20 - 09/08/20 675 ₪ הירשם
15394 פדואל בי"ס - צהרון בנות קייטנה עד 16.00 15394 2 23 13:00 -16:00 01/07/20 - 09/08/20 525 ₪ הירשם
15395 פדואל בי"ס - צהרון בנים קייטנה עד 16.00 15395 2 23 13:00 -16:00 01/07/20 - 09/08/20 525 ₪ הירשם
15357 ברקן בי"ס כיתה ג - צהרון קייטנה עד 17.00 15357 2 23 13:00-17:00 14/07/20 - 09/08/20 510 ₪ טרם נפתח


© Expo LTD
נא המתן