מועצה אזורית בנימין


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
15227 בי"ס חשמונאים א בנות - צהרון קייטנה עד 16.00 15227 2 24 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15228 בי"ס חשמונאים א בנות - צהרון קייטנה עד 17.00 15228 2 24 13:00 - 17:00 01/07/2020 - 06/08/2020 675 ₪ הירשם
15229 בי"ס חשמונאים א בנים - צהרון קייטנה עד 16.00 15229 2 24 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15230 בי"ס חשמונאים א בנים - צהרון קייטנה עד 17.00 15230 2 24 13:00 - 17:00 01/07/2020 - 06/08/2020 675 ₪ הירשם
15231 בי"ס חשמונאים ב בנות - צהרון קייטנה עד 16.00 15231 2 24 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15232 בי"ס חשמונאים ב בנות - צהרון קייטנה עד 17.00 15232 2 24 13:00 - 17:00 01/07/2020 - 06/08/2020 675 ₪ הירשם
15233 בי"ס חשמונאים ב בנים - צהרון קייטנה עד 16.00 15233 2 24 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15234 בי"ס חשמונאים ב בנים - צהרון קייטנה עד 17.00 15234 2 24 13:00 - 17:00 01/07/2020 - 06/08/2020 675 ₪ הירשם
15216 בי"ס נעלה כיתות א - צהרון קייטנה עד 17.00 15216 2 24 13:00 - 17:00 01/07/2020 - 06/08/2020 675 ₪ הירשם
15217 בי"ס נעלה כיתות ב - צהרון קייטנה עד 17.00 15217 2 24 13:00 - 17:00 01/07/2020 - 06/08/2020 675 ₪ הירשם
15278 כפר אדומים - בי"ס מסלול משולב כיתה א' - צהרון עד 16.00 15278 2 24 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15279 כפר אדומים - בי"ס מסלול משולב כיתה ב' - צהרון עד 16.00 15279 2 24 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15274 כפר אדומים - בי"ס מסלול תלמוד תורה כיתה א' - צהרון עד 16.00 15274 2 24 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15275 כפר אדומים - בי"ס מסלול תלמוד תורה כיתה ב' - צהרון עד 16.00 15275 2 24 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15276 כפר אדומים - בי"ס מסלול תרבות כללי כיתה א' - צהרון עד 16.00 15276 2 24 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15277 כפר אדומים - בי"ס מסלול תרבות כללי כיתה ב' - צהרון עד 16.00 15277 2 24 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ הירשם
15235 בי"ס חשמונאים ג בנות - צהרון קייטנה עד 16.00 15235 2 24 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ טרם נפתח
15236 בי"ס חשמונאים ג בנות - צהרון קייטנה עד 17.00 15236 2 24 13:00 - 17:00 01/07/2020 - 06/08/2020 675 ₪ טרם נפתח
15237 בי"ס חשמונאים ג בנים - צהרון קייטנה עד 16.00 15237 2 24 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ טרם נפתח
15238 בי"ס חשמונאים ג בנים - צהרון קייטנה עד 17.00 15238 2 24 13:00 - 17:00 01/07/2020 - 06/08/2020 675 ₪ טרם נפתח
15239 בי"ס חשמונאים ד בנות - צהרון קייטנה עד 16.00 15239 2 24 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ טרם נפתח
15240 בי"ס חשמונאים ד בנות - צהרון קייטנה עד 17.00 15240 2 24 13:00 - 17:00 01/07/2020 - 06/08/2020 675 ₪ טרם נפתח
15241 בי"ס חשמונאים ד בנים - צהרון קייטנה עד 16.00 15241 2 24 13:00 - 16:00 01/07/2020 - 06/08/2020 525 ₪ נסגר לרישום
15242 בי"ס חשמונאים ד בנים - צהרון קייטנה עד 17.00 15242 2 24 24 13:00 - 17:00 01/07/2020 - 06/08/2020 675 ₪ נסגר לרישום


© Expo LTD
נא המתן