בית אריה עופרים


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
15311 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה א1 - צהרון קייטנה עד 16.00 15311 2 25 13:00 - 16:00 14/07/20 - 09/08/20 450 ₪ הירשם
15450 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה א1 - צהרון קייטנה עד 17.00 15450 2 25 13:00 - 17:00 14/07/20 - 09/08/20 600 ₪ הירשם
15310 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה א1 - קייטנה עד 13.00 15310 2 25 8:00 - 13:00 14/07/20 - 09/08/20 360 ₪ הירשם
15313 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה א2 - צהרון קייטנה עד 16.00 15313 2 25 13:00 - 16:00 14/07/20 - 09/08/20 450 ₪ הירשם
15451 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה א2 - צהרון קייטנה עד 17.00 15451 2 25 13:00 - 17:00 14/07/20 - 09/08/20 600 ₪ הירשם
15312 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה א2 - קייטנה עד 13.00 15312 2 25 8:00 - 13:00 14/07/20 - 09/08/20 360 ₪ הירשם
15315 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה א3 - צהרון קייטנה עד 16.00 15315 2 25 13:00 - 16:00 14/07/20 - 09/08/20 450 ₪ הירשם
15452 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה א3 - צהרון קייטנה עד 17.00 15452 2 25 13:00 - 17:00 14/07/20 - 09/08/20 600 ₪ הירשם
15314 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה א3 - קייטנה עד 13.00 15314 2 25 8:00 - 13:00 14/07/20 - 09/08/20 360 ₪ הירשם
15317 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה ב1 - צהרון קייטנה עד 16.00 15317 2 25 13:00 - 16:00 14/07/20 - 09/08/20 450 ₪ הירשם
15453 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה ב1 - צהרון קייטנה עד 17.00 15453 2 25 13:00 - 17:00 14/07/20 - 09/08/20 600 ₪ הירשם
15316 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה ב1 - קייטנה עד 13.00 15316 2 25 8:00 - 13:00 14/07/20 - 09/08/20 360 ₪ הירשם
15319 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה ב2 - צהרון קייטנה עד 16.00 15319 2 25 13:00 - 16:00 14/07/20 - 09/08/20 450 ₪ הירשם
15454 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה ב2 - צהרון קייטנה עד 17.00 15454 2 25 13:00 - 17:00 14/07/20 - 09/08/20 600 ₪ הירשם
15318 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה ב2 - קייטנה עד 13.00 15318 2 25 8:00 - 13:00 14/07/20 - 09/08/20 360 ₪ הירשם
15321 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה ב3 - צהרון קייטנה עד 16.00 15321 2 25 13:00 - 16:00 14/07/20 - 09/08/20 450 ₪ הירשם
15455 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה ב3 - צהרון קייטנה עד 17.00 15455 2 25 13:00 - 17:00 14/07/20 - 09/08/20 600 ₪ הירשם
15320 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה ב3 - קייטנה עד 13.00 15320 2 25 8:00 - 13:00 14/07/20 - 09/08/20 360 ₪ הירשם
15322 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה ג1 - קייטנה עד 13.00 15322 2 25 8:00 - 13:00 14/07/20 - 09/08/20 360 ₪ הירשם
15324 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה ג2 - קייטנה עד 13.00 15324 2 25 8:00 - 13:00 14/07/20 - 09/08/20 360 ₪ הירשם
15430 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה ג3 - קייטנה עד 13.00 15430 2 25 8:00 - 13:00 14/07/20 - 09/08/20 360 ₪ הירשם
15432 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה ד1 - קייטנה עד 13.00 15432 2 25 8:00 - 13:00 14/07/20 - 09/08/20 360 ₪ הירשם
15433 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה ד2 - קייטנה עד 13.00 15433 2 25 8:00 - 13:00 14/07/20 - 09/08/20 360 ₪ הירשם
15434 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה ד3 - קייטנה עד 13.00 15434 2 25 8:00 - 13:00 14/07/20 - 09/08/20 360 ₪ הירשם
15436 בית אריה בי"ס כנפי רוח - כיתה א1 - צהרון קייטנה עד 16.00 15436 2 25 13:00 - 16:00 14/07/20 - 09/08/20 450 ₪ הירשם
15462 בית אריה בי"ס כנפי רוח - כיתה א1 - צהרון קייטנה עד 17.00 15462 2 25 13:00 - 17:00 14/07/20 - 09/08/20 600 ₪ הירשם
15435 בית אריה בי"ס כנפי רוח - כיתה א1 - קייטנה עד 13.00 15435 2 25 8:00 - 13:00 14/07/20 - 09/08/20 360 ₪ הירשם
15438 בית אריה בי"ס כנפי רוח - כיתה ב1 - צהרון קייטנה עד 16.00 15438 2 25 13:00 - 16:00 14/07/20 - 09/08/20 450 ₪ הירשם
15463 בית אריה בי"ס כנפי רוח - כיתה ב1 - צהרון קייטנה עד 17.00 15463 2 25 13:00 - 17:00 14/07/20 - 09/08/20 600 ₪ הירשם
15437 בית אריה בי"ס כנפי רוח - כיתה ב1 - קייטנה עד 13.00 15437 2 25 8:00 - 13:00 14/07/20 - 09/08/20 360 ₪ הירשם
15439 בית אריה בי"ס כנפי רוח - כיתה ג1 - קייטנה עד 13.00 15439 2 25 8:00 - 13:00 14/07/20 - 09/08/20 360 ₪ הירשם
15440 בית אריה בי"ס כנפי רוח - כיתה ד1 - קייטנה עד 13.00 15440 2 25 8:00 - 13:00 14/07/20 - 09/08/20 360 ₪ הירשם
15456 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה ג1 - צהרון קייטנה עד 17.00 15456 2 25 13:00 - 17:00 14/07/20 - 09/08/20 600 ₪ נסגר לרישום
15457 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה ג2 - צהרון קייטנה עד 17.00 15457 2 25 13:00 - 17:00 14/07/20 - 09/08/20 600 ₪ נסגר לרישום
15458 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה ג3 - צהרון קייטנה עד 17.00 15458 2 25 13:00 - 17:00 14/07/20 - 09/08/20 600 ₪ נסגר לרישום
15459 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה ד1 - צהרון קייטנה עד 17.00 15459 2 25 13:00 - 17:00 14/07/20 - 09/08/20 600 ₪ נסגר לרישום
15460 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה ד2 - צהרון קייטנה עד 17.00 15460 2 25 13:00 - 17:00 14/07/20 - 09/08/20 600 ₪ נסגר לרישום
15461 בית אריה בי"ס יהושוע גן - כיתה ד3 - צהרון קייטנה עד 17.00 15461 2 25 13:00 - 17:00 14/07/20 - 09/08/20 600 ₪ נסגר לרישום
15464 בית אריה בי"ס כנפי רוח - כיתה ג1 - צהרון קייטנה עד 17.00 15464 2 25 13:00 - 17:00 14/07/20 - 09/08/20 600 ₪ נסגר לרישום
15465 בית אריה בי"ס כנפי רוח - כיתה ד1 - צהרון קייטנה עד 17.00 15465 2 25 13:00 - 17:00 14/07/20 - 09/08/20 600 ₪ נסגר לרישום


© Expo LTD
נא המתן